OVI - FOCI - A biztonságos esések szakértője az Esések Iskolája!

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

OVI - FOCI

RÓLUNK > PARTNEREINK
Ovi-EsésTan

Az Esések Iskolája célja: A baleset megelőzés, testi épség megóvása!
Eljuttatja a résztvevőket ahhoz az ismerethez, hogy bármely irányba történő egyensúlyvesztésnél nagy biztonsággal képesek lesznek jól esni. Így megtanulhatják megvédeni a belső szerveiket, megelőzhetik a különböző végtagokon, koponyán, vagy egyéb helyen bekövetkező komplikált, vagy egyszerű csonttöréseket, ficamokat, rándulásokat, bevérzéseket. A résztvevők rendszeres gyakorlással reflexszerűen tudnak reagálni váratlan helyzetekre is.
Bemutatkozás
Az Esések Iskolája alapötlete Dobrotka Béla judo edző fejében már 2003-ban megfogalmazódott a terápiás judo foglalkozások keretein belül. A fogyatékos gyermekek esés oktatása során az épeknél bevált mozgásmásolás nem működött, így apró, ismert mozdulatokra bontotta le az eséseket. A kidolgozott módszer már 2008-ra tanítható lett a Kaposvári Egyetemen, SuliEsésTan tantárgyként. Majd Budapestre költözés után rohamtempóban haladt előre a teljes társadalmat lefedő program kidolgozása konduktor, gyógytestnevelő, szomatopedagógus bevonásával, így a fogyatékkal élőknek és az időseknek is oktatható. A program levédett ötlet, hogy a kimagasló minőség állandó legyen.
Az Esések Iskolája programja az egyetlen a világon, mely sportág független, mégis minden sportág alapját tanítja.
Megelőzés
Az elesések eddig alkalmazott baleset megelőzése igazi megoldást nem tudott kínálni, mivel évről-évre ugyanaz a baleseti ráta ismétlődött. Ebből adódik egy törvényszerűség megállapítása, hogy az elesést megelőzni lehetetlen, de az abból eredő sérülések, zúzódások, törések, halálesetek megfelelő, biztonságos eséstudással elkerülhetők vagy minimalizálhatók.
2012-től az Esések Iskolája programja pozitívan megváltoztatta a baleset-megelőzés képletét. Hiszünk a primer prevencióban, ez lett az Esések Iskolája szlogenje:
„A baj előtti segítség mindenkinek!”
Mivel vannak olyanok is a társadalomban, akik születésük okán, vagy szerzett akadályoztatással (fogyatékossággal) élnek, számukra is kidolgoztuk a RehabEsésTant, ahol már a szekunder prevenciót is kiszolgáljuk. Mozgásfejlesztő pedagógus, konduktor, szomatopedagogus, gyógypedagógus – gyógytestnevelő - testnevelő, gyógytornász, orvos professzor, küzdősportban jártas elismert szaktekintélyek segítik a háttérben folyamatosan fejlődő munkánkat.
A Dobrotka módszer jellemzői:
 • Az esések rövid idő alatt elsajátíthatók, mivel a meglévő elemi mozgásmintákra épít, ami fokozatosan kibővül.
 • Az esés nem pánikot vált ki belőlünk, hanem tanult, adekvát mozgásos választ hív elő, mely a reflexek szintjén MÁR rendelkezésre áll.
 • A tanulást és begyakoroltatást kézjelek, mozgássorokat „mozgásütem” segíti.
 • A mozdulatok többféle testhelyzetben történő begyakoroltatása (állva, ülve, térdelve, fekve, zsámolyon, padon, labdán) megkönnyíti a tudás elmélyítését.
 • Ütközés erejének csillapítását/elosztását nagy felületen speciális mozgásminták automatizálásával segíti elő – ezt gyakoroltatja, rögzíti a program.
 • Egymás elleni direkt, vagy véletlen ütközésekből történő esések elkerülhetetlenek, (mint pl. kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, rögbi, baseball, judo, birkózás, aikido, ju jitsu), de a balesetek következményei minimalizálhatók.
Az Ovi-EsésTan várható hatásai:
 • A kognitív képességek fejlesztését szolgálják a test középvonalát keresztező, két agyféltekét harmonizáló gyakorlatok.
 • A feladatsorok több érzékszervre hatnak: hangosan ismétlik a vezényszavakat, kézjeleket látnak, miközben a testünk különböző felülete érintkezik a talajjal a gyakorlások folyamán.
 • A fej-törzs, szem-kéz, szem-láb kontrol, illetve koordináció javítása elengedhetetlen a program folyamán.
 • A komplex iránydifferenciálás (jobb-bal, előre-hátra, fent-lent) teszi lehetővé a térirányok saját testen való helyes megítélését, a testséma és a téri tájékozódás fejlesztését.
 • Mozgáskoordináció és egyensúlyérzék fejlesztése történik a különféle dinamikus helyzetváltoztató gyakorlatokkal.
 • Az összetett feladatok a figyelem, emlékezet tartósságát és koncentrációját fejlesztik.
 • A pszichés gátak, az eséstől való félelem feloldása a sikeres végrehajtások következményeként.
Az EsésTan lélektana
Az óvodások életkori sajátossága, hogy vakmerőbbek, kevés a veszélyérzetük, így fontos, hogy a tanulás során, ellenőrzött körülmények között megtapasztalják az elesést, illetve megtanulják azok kivédésének leghasznosabb módját. Megfontoltabbá válnak, jó döntést tudnak hozni akár a saját, vagy akár társaik érdekében. A sportmozgásokat könnyebben megtanulják, hiszen a gátlások, félelmek megszűnnek, ami a sportágában is kamatoztatható, mivel a játékra tudnak összpontosítani.
Képzés
Szeretnénk egy, a kölcsönösségen alapuló, egymást segítő programban részt vállalni, feladatokat teljesíteni, amivel az Ovi-Sport eredményesebb, biztonságosabb lehet. Meglévő szakmai tapasztalatunk jelentősen segítheti majd közös Programunkat.
Infrastruktúra, eszközigény
Az Ovi-EsésTan Program infrastruktúrája és eszközrendszere az Ovi-Foci Pálya, mely alépítményében rugalmas aljzat van, továbbá erre teszik még rá a műfüvet. Ezen felül az EsésTan elsajátítása kezdetén a gyakorlatok biztonságos végrehajtásához ajánlott egy gyakorló speciális szőnyeg (tatami 20/40 nm + vastag laticel 1,5 x 4-6 m felület). Két színt használunk, mivel a színeknek is funkciójuk van (integrált, inklúzív környezetben). Mogyorólabdákra, babzsákokra, zsámolyokra, kar- és lábszalagokra van még szükség (szintén különböző színűek, integrált, inklúzív környezet okán).
Forráshiány/forrásbevonás
Legjobban megtérülő befektetés a prevenció. Olyan támogatás szükséges, aminek okán egy stabil és elvárt eredmény mutatható fel. Amennyiben az óvodáskori modellhez pozitívan állunk hozzá, úgy egy olyan felnövekvő ifjúságot nevelhetünk, ahol a virtusát a sportolásban találhatná meg bárki hazai és nemzetközi szinten egyaránt akár hobbi, amatőr, vagy akár profi sportot űzőkről beszélünk. Az Esések Iskolája Ovi-EsésTan Programja az egészség megőrzést, testi épség megóvását s ezzel együtt a baleset megelőzést szolgálja az élet minden területét, mely az Ovi-Sport céljaihoz szervesen tud kapcsolódni rövid-, közép- és hosszú távú céljai megvalósításában.
 
Dobrotka Béla
Esések Iskolája
alapító és szakmai igazgató

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz